ผลงานครู
ชื่อผลงาน : งานวิจัยเรื่องการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาชีววิทยา
ชื่ออาจารย์ : นางสาวจินตนา กลักสูงเนิน
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 22 มี.ค. 2564,21:37  อ่าน 134 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : งานวิจัยในชั้นเรียนเรื่องการใช้เกมคอมพิวเตอร์ เพื่อแก้ปัญหาทักษะการใช้แป้นพิมพ์
ชื่ออาจารย์ : นางสาวหนึ่งฤทัย จีนหน่อ
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 10 มี.ค. 2564,16:18  อ่าน 139 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : สื่อ นวัตกรรม
ชื่ออาจารย์ : นางประยูร ก๋าเครือคำ
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 04 มี.ค. 2564,09:11  อ่าน 308 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1
ชื่ออาจารย์ : นางสาวหนึ่งฤทัย จีนหน่อ
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 19 ก.พ. 2564,09:14  อ่าน 153 ครั้ง
รายละเอียด..