กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายทวี เอกวิลัย
ครูชำนาญการ

นางสาวแจ่มจันทร์ จันผะกา
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1
เบอร์โทร : 0843739638
อีเมล์ : Jamjun933@gmail.com

ณัฐพงศ์ ดีเมฆ
ครูผู้ช่วย
เบอร์โทร : 0979827208
อีเมล์ : nutpongdmake@gmail.com