กลุ่มสาระฯศิลปะ

ว่าที่ร้อยตรีประเสริฐศักดิ์ กัณทะขัด
ครูอัตราจ้าง
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นายจีรศักดิ์ ลิไทสง
ครูผู้ทรงคุณค่า