กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายณัฐพงศ์ ตันคำ
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นางภูริชญา คำวรรณ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1
เบอร์โทร : 0949123666
อีเมล์ : puritchayapariwat@gmail.com

ว่าที่ร้อยเอกวีรยุทธ บุญสอน
ครู คศ.3
เบอร์โทร : 0845665596
อีเมล์ : veeyoot1@hotmail.com