ประกาศโรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนหญิง-๖-ที่๔๙ (อ่าน 145) 19 ม.ค. 66
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนหญิง-๖-ที่๔๙ (อ่าน 145) 06 ม.ค. 66
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์-e-bidding-เลขที่-02-2566 (อ่าน 153) 06 ม.ค. 66
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วมหญิง ปีงบประมาณ 2566 (อ่าน 260) 24 พ.ย. 65