ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม ใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Blended leaning)
โรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม ใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Blended leaning) นักเรียนไม่ต้องมาเรียนที่โรงเรียน ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 8 พฤศจิกายน - วันอาทิตย์ที่ 14 พฤศจิกายน 2564 โดยใช้ตารางเรียนตามปกติ
หมายเหตุ : ในวันจันทร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2564 ให้ติดตามประกาศจากทางโรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคมต่อไปโพสเมื่อ : 08 พ.ย. 2564,07:59   อ่าน 52 ครั้ง