ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดรูปแบบการจัดการเรียนการสอนและการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019(covid-19)
ประกาศโรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม เรื่องกำหนดรูปแบบการจัดการเรียนการสอนและการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019(covid-19) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (ฉบับที่ 1)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 04 พ.ย. 2564,00:13   อ่าน 61 ครั้ง