ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม ใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Blended leaning)
โรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม ใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Blended leaning) นักเรียนไม่ต้องมาเรียนที่โรงเรียน ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 1 พฤศจิกายน - วันอาทิตย์ที่ 7 พฤศจิกายน 2564

หมายเหตุ : ในวันจันทร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2564 ให้ติดตามประกาศจากทางโรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคมต่อไป
โพสเมื่อ : 28 ต.ค. 2564,17:44   อ่าน 70 ครั้ง