ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรับนักเรียนตามปฏิทิน(แก้ไขเพิ่มเติมปรับตามสถานการณ์)
ใบสมัครเข้าเรียนต่อ
เรื่อง การรับสมัครนักเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ประกาศรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2564
โรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม ประกาศ</td></tr>
           <tr><td class='bg_dot1' height='1' colspan='2'></td></tr>   
         </table> 
         </td></tr>  
       	           <tr><td>
         <table cellpadding=
ประกาศ : เปิดเรียน On-site (เรียนที่โรงเรียน) วันที่ 1 กุมภันพันธ์ 2564
ประกาศ : โรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม (Danmaelamao wittayakom school) เปิดเรียน On-site (เรียนที่โรงเรียน) วันที่ 1 กุมภันพันธ์ 2564
ประกาศหยุดเรียนด้วยเหตุพิเศษ ระหว่างวันที่ 4-31 มกราคม 2564
ประกาศ แจ้งการปิด-เปิด ภาคเรียน​ที่1 ปีการศึกษา​ 2563
ประชาสัมพันธ์ ประกาศโรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไว
ประกาศ​ให้มีการสอนชดเชยวันหยุด
โรงเรียน​ด่าน​แม่​ละเมาวิทยาคมขอประกาศ​ให้มีการสอนชดเชยวันหยุด
 • วัน จันทร์ ที่ 6 กรกฎาคม​ 2563
 • วัน อังคาร​ ที่​ 7 กรกฎาคม​ 2563
 • วัน จันทร์​ ที่ 27 กรกฎาคม​ 2563
 • วัน อังคาร ที่ 28 กรกฎาคม​ 2563
 • วัน พุธ​ ที่ 12 สิงหาคม​ 2563
 • วัน​ ศุกร์​ ที่ 4 กันยายน​ 2563
 • วัน จันทร์​ ที่ 7 กันยายน​ 2563
การสอนชดเชย​วันหยุด​ จะสอนทดแทน
ในคาบเรียนที่ 8 และ 9
เริ่ม​ตั้งแต่​ วัน จันทร์​ ที่ 24 สิงหาคม​ 2563
เป็น​ต้นไปจึง​ประกาศ​ให้​นักเรียน​และ​ผู้ปกครอง​ทราบ​โดยทั่วกัน ประกาศ​ ณ วันที่ 24 สิงหาคม​ 2563 นายจิ​ระ​พงษ์​ สุริยาผู้อำนวยการโรงเรียน​ด่านแม่ละเมาวิทยาคม
โรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคมได้รับรางวัลรองชนะเลิศระดับเหรียญทองด้านวิชาการสถานศึกษายอดเยี่ยม
โรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคมได้รับรางวัลรองชนะเลิศระดับเหรียญทองด้านวิชาการสถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทมัธยมศึกษาขนาดเล็ก การประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) ระดับชาติ ครั้งที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2562
ขอแสดงความยินดี กับคุณครูทิวารัตน์ วงศ์ยา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศระดับเหรียญทอง ครูผู้สอนยอดเยี่ยม
ขอแสดงความยินดีกับคุณครูทิวารัตน์ วงศ์ยา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศระดับเหรียญทอง ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน การประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) ระดับชาติ ครั้งที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2562