ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ แจ้งการปิด-เปิด ภาคเรียน​ที่1 ปีการศึกษา​ 2563
ประชาสัมพันธ์ ประกาศโรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไว
ประกาศ​ให้มีการสอนชดเชยวันหยุด
โรงเรียน​ด่าน​แม่​ละเมาวิทยาคมขอประกาศ​ให้มีการสอนชดเชยวันหยุด
  • วัน จันทร์ ที่ 6 กรกฎาคม​ 2563
  • วัน อังคาร​ ที่​ 7 กรกฎาคม​ 2563
  • วัน จันทร์​ ที่ 27 กรกฎาคม​ 2563
  • วัน อังคาร ที่ 28 กรกฎาคม​ 2563
  • วัน พุธ​ ที่ 12 สิงหาคม​ 2563
  • วัน​ ศุกร์​ ที่ 4 กันยายน​ 2563
  • วัน จันทร์​ ที่ 7 กันยายน​ 2563
การสอนชดเชย​วันหยุด​ จะสอนทดแทน
ในคาบเรียนที่ 8 และ 9
เริ่ม​ตั้งแต่​ วัน จันทร์​ ที่ 24 สิงหาคม​ 2563
เป็น​ต้นไปจึง​ประกาศ​ให้​นักเรียน​และ​ผู้ปกครอง​ทราบ​โดยทั่วกัน ประกาศ​ ณ วันที่ 24 สิงหาคม​ 2563 นายจิ​ระ​พงษ์​ สุริยาผู้อำนวยการโรงเรียน​ด่านแม่ละเมาวิทยาคม
โรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคมได้รับรางวัลรองชนะเลิศระดับเหรียญทองด้านวิชาการสถานศึกษายอดเยี่ยม
โรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคมได้รับรางวัลรองชนะเลิศระดับเหรียญทองด้านวิชาการสถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทมัธยมศึกษาขนาดเล็ก การประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) ระดับชาติ ครั้งที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2562
ขอแสดงความยินดี กับคุณครูทิวารัตน์ วงศ์ยา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศระดับเหรียญทอง ครูผู้สอนยอดเยี่ยม
ขอแสดงความยินดีกับคุณครูทิวารัตน์ วงศ์ยา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศระดับเหรียญทอง ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน การประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) ระดับชาติ ครั้งที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2562