ภาพกิจกรรม
มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนและครูผู้สอน การสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทํานองสรภัญญะ โครงการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทํานองสรภัญญะประเภททีม 5 คน
วันที่ 29 ธันวาคม 2564 นายจิระพงษ์ สุริยา ผู้อำนวยการโรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนและครูผู้สอน การสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทํานองสรภัญญะ โครงการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทํานองสรภัญญะประเภททีม 5 คน ระดับภาคคณะสงฆ์ ภาค 5 งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา ประจำปี พ.ศ. 2564 จัดโดยกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมศีลธรรม วัดชัยชนะสงคราม
โพสเมื่อ : 29 ธ.ค. 2564,14:37   อ่าน 46 ครั้ง