ภาพกิจกรรม
นายจิระพงษ์ สุริยา ผู้อำนวยการโรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคมได้พบปะนักเรียนในช่วงกิจกรรมหน้าเสาธง
วันที่ 27 ธันวาคม 2564 นายจิระพงษ์ สุริยา ผู้อำนวยการโรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคมได้พบปะนักเรียนในช่วงกิจกรรมหน้าเสาธง พร้อมกล่าวให้โอวาทแก่นักเรียน เนื่องในวันเปิดเรียน on site วันแรก ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ภายใต้มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด
โพสเมื่อ : 29 ธ.ค. 2564,14:36   อ่าน 36 ครั้ง