ภาพกิจกรรม
สำนักงานสาธารณสุขตาก มอบชุดตรวจคัดกรองหาเชื้อ COVID - 19 และกระเป๋าอนามัยป้องกัน COVID - 19
วันที่ 26 ธันวาคม 2564 สำนักงานสาธารณสุขตาก มอบชุดตรวจคัดกรองหาเชื้อ COVID - 19 และกระเป๋าอนามัยป้องกัน COVID - 19 ให้กับโรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม ได้รับการประสานงานจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปางส้าน โรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ ที่นี้
โพสเมื่อ : 29 ธ.ค. 2564,14:35   อ่าน 38 ครั้ง