ภาพกิจกรรม
บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) วัคซีน Pfizer เข็มแรกและเข็มสอง สำหรับนักเรียนกลุ่มเป้าหมายอายุ 12-18 ปี
วันที่ 18 พฤศจิกายน​ 2564โรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคมร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลพะวอและตำบลด่านแม่ละเมาจัดให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) วัคซีน Pfizer เข็มแรกและเข็มสอง สำหรับนักเรียนกลุ่มเป้าหมายอายุ 12-18 ปี ในพื้นที่ให้บริการตำบลพะวอและตำบลด่านแม่ละเมา จุดให้บริการฉีดวัคซีนโรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม
โพสเมื่อ : 22 พ.ย. 2564,21:23   อ่าน 17 ครั้ง