ภาพกิจกรรม
เข้ารับหนังสือพระราชทาน สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 นายจิระพงษ์ สุริยา ผู้อำนวยการโรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม เข้ารับหนังสือพระราชทาน สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เล่ม 42 ณ หอประชุมจังหวัดตาก ศาลากลางจังหวัดตาก
โพสเมื่อ : 22 พ.ย. 2564,21:22   อ่าน 19 ครั้ง