ภาพกิจกรรม
โรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม นัดรับหนังสือเรียนและใบงาน ครั้งที่ 1
โรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม นัดรับหนังสือเรียนและใบงาน ครั้งที่ 1 ให้กับนักเรียน โดยจัดตารางนัดรับและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค D-M-H-T-T อย่างเคร่งครัด ณ อาคารปาริชาติ โรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม
โพสเมื่อ : 04 พ.ย. 2564,00:11   อ่าน 46 ครั้ง