ภาพกิจกรรม
การอบรมการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
วันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2563 นายจิระพงษ์ สุริยา ผู้อำนวยการโรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม มอบหมายให้นางสาวเมธินี ศรีแพงมน และนางสาวหนึ่งฤทัย จีนหน่อ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมการอบรมการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 Coding for Grade 7-9 Teacher (C4T-4) โดยมี ดร.จิรวรรณ สุรเสียง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 เป็นประธานเปิดกิจกรรม ณ โรงแรมสุโขทัยเทรเชอร์ รีสอร์ท แอนด์ สปา
โพสเมื่อ : 18 พ.ย. 2563,13:51   อ่าน 187 ครั้ง