โรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม
407 หมู่ 2  ตำบลด่านแม่ละเมา  อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 63110
เบอร์โทรศัพท์ 055595186
ภาพกิจกรรม
สถานศึกษาที่มีผลงานด้านการประชาสัมพันธ์ ในระดับ ยอดเยี่ยม ประจำปีการศึกษา 2563
นายจิระพงษ์ สุริยา ผู้อำนวยการโรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม มอบหมายให้นางสาวหนึ่งฤทัย จีนหน่อ หัวหน้างานฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคมเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ในยุคดิจิทัล “ปั้นครูเป็นยูทูปเบอร์” ณ ห้องประชุมเดอมาลา อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย ระหว่างวันที่ 9 - 10 กันยายน 2563 ในการนี้โรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคมได้รับเกียรติบัตรสถานศึกษาที่มีผลงานด้านการประชาสัมพันธ์ ในระดับ ยอดเยี่ยม ประจำปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 13 ก.ย. 2563,12:55   อ่าน 22 ครั้ง