ภาพกิจกรรม
เข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการเสริมสร้างสมรรถนะครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพ ประจำปีการศึกษา 2563
นายจิระพงษ์ สุริยา ผู้อำนวยการโรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม เป็นวิทยากรประจำกลุ่ม พร้อมด้วย นางสาวหนึ่งฤทัย จีนหน่อ นางสาวไพลิน หมอยา และนางสาวอารญา สิงห์ไพร เข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการเสริมสร้างสมรรถนะครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพ ประจำปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 7-8 กันยายน พ.ศ.2563 ณ โรงเรียนตากพิทยาคม จังหวัดตาก
โพสเมื่อ : 13 ก.ย. 2563,12:54   อ่าน 236 ครั้ง