ภาพกิจกรรม
กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563
วันที่ 21 สิงหาคม 2563 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 และได้มีการจัดกิจกรรม Stem จรวดขวดน้ำ D.M.W. โดยมีนายจิระพงษ์ สุริยา ผู้อำนวยการโรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม เป็นประธานในพิธี
โพสเมื่อ : 13 ก.ย. 2563,12:48   อ่าน 246 ครั้ง