ภาพกิจกรรม
ร่วมต้อนรับ คณะกรรมการนิเทศติดตามการดำเนินงานพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 (3R8Cs)
วันที่ 19 สิงหาคม 2563 นายจิระพงษ์ สุริยา ผู้อำนวยการโรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม พร้อมด้วยคณะครู ร่วมต้อนรับ คณะกรรมการนิเทศติดตามการดำเนินงานพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 (3R8Cs) โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ณ โรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
โพสเมื่อ : 13 ก.ย. 2563,12:47   อ่าน 262 ครั้ง