โรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม
407 หมู่ 2  ตำบลด่านแม่ละเมา  อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 63110
เบอร์โทรศัพท์ 055595186
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้
วันที่ 12 สิงหาคม 2563
นายจิระพงษ์ สุริยา ผู้อำนวยการโรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม
ได้มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรีประเสริฐศักดิ์ กัณทะขัด
และนางสาวกัณฐิกา ประทุมแมน นำนักศึกษาวิชาทหาร
และนักเรียนจิตอาสา โรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม
เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้ "วันแม่แห่งชาติ รักเอยรักลูก"
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ภายใต้โครงการ
"รวมจิตอาสา ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน"
โดยองค์การบริหารส่วนตำบลพะวอ
ณ สวนสาธารณะ บ้านแม่ละเมา หมู่ที่ 2 ตำบลพะวอ
อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
โพสเมื่อ : 13 ก.ย. 2563,12:45   อ่าน 16 ครั้ง