โรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม
407 หมู่ 2  ตำบลด่านแม่ละเมา  อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 63110
เบอร์โทรศัพท์ 055595186
เพลงโรงเรียน
เพลงมาร์ชประจำโรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม (ด.ว.)
เพลงมาร์ชประจำโรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม (ด.ว.)
จังหวัดตาก
 

ด่านแม่ละเมา ด่านแม่ละเมา เรารู้จัก
เป็นแนวรัก แนวรบ สบสมัย
พระเจ้าตากกู้แผ่นดินคืนถิ่นไทย
มีนักรบคู่ใจคู่บารมี
 
เจ้าพะวอสถิตอยู่คู่ขุนเขา
เป็นนายด่านแม่ละเมามีศักดิ์ศรี
รบพม่าจนตัวตายวายชีวี
ฝากชื่อก้องปฐพีพี่น้องไทย
 
ด่านแม่ละเมาวิทยานามสร้างสรรค์
สถาบันการศึกษาพาสดใส
เรียนดี กีฬาเด่น มีน้ำใจ
มีวินัย มีคุณธรรม ประจำตน
 
มัธยมศึกษาพาสุขสันต์
สถาบันสร้างคนดีมีเหตุผล
กรมสามัญภูมิใจในเกียรติของตน
ใครยินยลด่านแม่ละเมาเราก้าวไกล
 
พวกพ้องน้องพี่ชาวสีชมพู
น้ำเงินหรูดูสง่าน่าเลื่อมใส
จะรวมพลัง รวมชีวิต รวมจิตใจ
ฝากชื่อไว้ด่านแม่ละเมา ตราบเท่านาน
 
(ทั้งหมด ซ้ำ 2 ครั้ง)